Kontaktoni Drejtorinë e Rendit

 

Kalorësi i Madh:

GrandKnight@orderofsaintgeorge.org

Kancelarja e Madhe:

GrandChancellor@orderofsaintgeorge.org

     

Ministri i Punëve të Jashtme:

Punët e Jashtme@orderofsaintgeorge.org

Ministri i Financave:

Arkëtari@orderofsaintgeorge.org

Drejtori i medias:

MediaDirector@orderofsaintgeorge.org

Këshilli i Komunikimit:

MediaOffice@orderofsaintgeorge.org

Këshilli i IT-së:

Tech@orderofsaintgeorge.org

Sekretari i Marrëdhënieve me Publikun:

Lidhjet Publike@orderofsaintgeorge.org

Informacion i pergjithshem:

Info@orderofsaintgeorge.org

Anëtarësimi:

Anëtarësia@orderofsaintgeorge.org

Image by Iva Lopes