Rendet e Rendit

 

Kalorësi i Madh është autoriteti i vetëm për dhënien e gradave të ndryshme të Urdhrit të Shën Gjergjit Dëshmorit të Madh. Rendet e Urdhrit mund të jepen nga Grand Knight në çdo kohë, pavarësisht nga pozicioni. Rendet nuk jepen lirshëm por përkundrazi fitohen përmes punës së merituar dhe përkushtimit ndaj Kishës Ortodokse të Shenjtë dhe qëllimeve dhe objektivave të Urdhrit.

Urdhri i Shenjtë Ortodoks i Shën Gjergjit, Martirit të Madh, ka katër gradë gradash të ndara nga ajo e Kalorësit të Madh. Këto nota janë nga më e ulta te më e larta:

Burra:

1. Kalorës

2. Komandant kalorës

3. Kryqi i Madh i Kalorësit

4. Jakë e Madhe e Kalorësit

 

Gratë:

1. Dame

2. Dame Komandant

3. Dame Grand Cross

4. Dollari i Jakës së Madhe

 

Klerikët:

1. Kapelani

2. Komandant Kishtar

3. Kryqi i Madh Kishtar

4. Jakë e Madhe Kishtare