Urdhri më Meritor i Shpirtit të Shenjtë (Urdhri i Meritës)

Kalorësi i Madh është vlera e nderit brenda Urdhrit të Shenjtë Ortodoks të Shën Gjergjit Dëshmorit të Madh, dhe për shkak të pozitës së tij si kryetar i përkohshëm, ka të drejtën ekskluzive të dhënies së Urdhrit më Meritor të Shpirtit të Shenjtë. Ky nder është Urdhri i vetëm i Meritës i Urdhrit dhe është i rezervuar për të shprehur vlerësimin e Urdhrit për shërbimin e një personi në dobi të Kishës Ortodokse dhe të Urdhrit të Shën Gjergjit, Martirit të Madh si një e tërë.

 

Kalorësi i Madh mund t'i dhurojë Urdhrin e Meritës çdo individi kur nderit, prestigjit ose shkallës së veçantë të shërbimit i është treguar ose për Kishën e Shenjtë, Ortodokse, Katolike dhe Apostolike ose Urdhrit të Shenjtë Ortodoks të Shën Gjergjit, Martirit të Madh. Kjo do të thotë që një individ ka marrë një përgjegjësi ose ka shfaqur një aftësi shumë më të madhe sesa mund të pritej prej tij ose saj; që një individ kishte kryer aktivitete, në një mënyrë të shkëlqyeshme, të cilat kanë qenë me përfitim të madh për Botën më të madhe të Krishterë Ortodokse. Urdhri i Meritës jepet pavarësisht nga feja.

 

Urdhri i Meritës si medaljet e Urdhrit të Shën Gjergjit Dëshmorit të Madh duhet të vishen me shumë kujdes dhe veshje të përshtatshme dhe të përshtatshme. Protokolli i Urdhrit për mbajtjen e medaljeve duhet gjithmonë të respektohet dhe të ndiqet nga kushdo që i është dhënë nderi dhe privilegji t'i marrë ato. Individët që janë vlerësuar me medalje të Urdhrit të Shën Gjergjit Dëshmorit të Madh ose të Urdhrit të Meritës duhet të mbajnë shenjat e tyre në këto raste:

  • Pritjet zyrtare të organizuara ose nga Shkëlqesia e Tij, Kalorësi i Madh ose nga bashkëshorti i tij

  • Pritjet zyrtare të organizuara nga Prioriteti i një Prioriteti Kombëtar ose nga bashkëshorti i tyre

  • Investimet e Rendit; dhe

  • Pritjet zyrtare, darkat dhe funksionet e tjera zyrtare të Urdhrit siç tregohet në ftesë


Urdhri i Meritës ndahet në katër klasa:

 

  1. Klasa e katërt shoqëruese (niveli më i ulët)

  2. Klasa e 3-të Shoqëruese

  3. Klasa e dytë shoqëruese

  4. Klasa e Parë Shoqëruese (grada më e lartë)

Grand Collar of the Order of the Holy Spirit
Grand Collar of the Order of the Holy Spirit

press to zoom
Close up of the Grand Collar of the Order of the Holy Spirit
Close up of the Grand Collar of the Order of the Holy Spirit

press to zoom
Neck Badge of the Order of the Holy Spirit
Neck Badge of the Order of the Holy Spirit

press to zoom
Grand Collar of the Order of the Holy Spirit
Grand Collar of the Order of the Holy Spirit

press to zoom
1/5

Urdhri i Meritës