Heraldikë  

The Lesser Heraldic Achievement of the Order.

NOTE: This version of the Heraldic Achievement serves as the personal arms of the Grand Knight. 

fullheraldicachievementresized.png

The Middle Heraldic Achievement of the Order

(Klikoni imazhet për ta zmadhuar.)

Stema e Urdhrit të Shenjtë Ortodoks të Shën Gjergjit Dëshmorit të Madh është si më poshtë: Argjent , një kryq sanguin midis në çerekun e parë të shkronjave IC sanguine , në çerekun e dytë shkronjat XC sanguine , në çerekun e tretë shkronjat NI sanguine dhe në çerekun e katërt shkronjat KA këndojnë një skutë ose me një shegë natyrale (shega është simbol i hirit hyjnor të Zotit).

 

Pankarta ose "flamuri" i Urdhrit të Shenjtë Ortodoks të Shën Gjergjit Dëshmorit të Madh është si më poshtë: Argjentinas, me stemën e plotë të Urdhrit të mbivendosur në qendër të fushës:

 

 

 

 

Flamuri ose "flamuri" i Kalorësit të Madh është standardi i Konstantine Pandolfi në cilësinë e tij personale si Kalorës i Madh i Urdhrit të Shenjtë Ortodoks të Shën Gjergjit Dëshmorit të Madh.

The Full Heraldic Achievement of the Order. This version of the Heraldic Achievement serves as the official arms of the Order as a whole.