Grand Dame

SupremeDame.jpg

 

Shkëlqesia e saj Më e Shkëlqyeshme Grand Dame Persephone, (née Persida Cenko), lindi në 7 Shtator 1987 në Përmet, Shqipëri. Vitet formuese të Persephone ishin kaluar me prindërit e saj të dashur dhe vëllain e madh Georgios.

Persephone jetoi në Shqipëri deri në moshën 15 vjeç kur u transferua me familjen e saj në atdheun e babait të saj, Greqinë. Pas mbarimit të arsimit të saj publik, ajo vazhdoi të studionte dhe të merrte një diplomë në Inxhinierinë e Mjedisit nga Instituti Arsimor Teknologjik i Maqedonisë Perëndimore në Kozani, Greqi. Pas mbarimit të diplomës ajo punoi për Universitetin në fushat e kontrollit të ndotjes së ujit dhe ajrit.

Në 2010 Persephone emigroi në Shtetet e Bashkuara në moshën 23 vjeç vetëm për të takuar burrin e saj të ardhshëm katër vjet më vonë në Katedralen Ortodokse Greke të Shën Gjergjit në Hartford, Connecticut. Persephone është një e krishterë e devotshme ortodokse, një grua e përkushtuar dhe një mbështetëse e zjarrtë e punës së burrit të saj. Shkëlqesia e saj flet shqip, greqisht, italisht dhe anglisht dhe ka interes në fushat e të drejtave të njeriut, mjedisit dhe arteve. Ajo ka një talent të mprehtë për poezi, pikturë dhe vizatim.